Inne wydarzenia

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY ZORGANIZOWANY PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ W ŁODZI

7 października 2006 r.

Fundacja współuczestniczyła w organizowaniu przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, podczas którego prof. Władysław Bartoszewski został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Adwokatury". Fundacja zorganizowała zwiedzanie Łodzi szlakiem secesji, pałaców i fabryk „Ziemi Obiecanej" – dla uczestników i gości konkursu (adwokatów i aplikantów).

WYCIECZKA PO ŁODZI DLA GRUPY ARTYSTÓW Z JEROZOLIMY

3 września 2006 r.

Wycieczka po Łodzi dla grupy artystów z Jerozolimy zorganizowana została w ramach FESTIWALU DIALOGU CZTERECH KULTUR.

Czytaj więcej...