Działalność kulturalna

ORGANY SOLO I KAMERALNIE 2021


4 listopada 2021 r. (czwartek)

KONCERT KAMERALNY

Roman Gryń (Poznań) – trąbka
Bogdan Narloch (Koszalin) – organy

PROGRAM:

 1. Jeremiah Clarke (1674–1707) – The Prince of Denmark’s March (trąbka + organy)
 2. Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Fantazja i fuga g-moll BWV 542 (organy)
 3. J. S. Bach – A. Vivaldi – Concerto D-dur BWV 972 (Allegro – Larghetto – Allegro) (trąbka + organy)
 4. Max Reger (1873–1916) – Wariacje i fuga na temat God Save the King (organy)
 5. Fryderyk Chopin (1818–1849) – Etiuda op. 10 nr 3 (trąbka + organy)
 6. Władimir Wawiłow (1925–1973) – Ave Maria przypisywane G. Cacciniemu
 7. J. Christopher Pardini (*1973) – Toccata na temat Amazing Grace (organy)
 8. Marek Czerniewicz (*1974) – For My Godfather na flugelhorn i organy
 9. Denis Bédard (*1950) – Variations sur Christus Vincit (trąbka + organy)

Roman Gryń (trąbka) – należy do wybitnych polskich wykładowców i wirtuozów trąbki. Po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie doskonalił swoje umiejętności u wybitnych pedagogów – m.in. u Tiemofieja Dokshicera i Edwarda Tara w Bayreuth. Jest laureatem Konkursu Młodych Trębaczy w Pabianicach (1980) oraz Konkursu Gry na Trąbce w Gdańsku (1985). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1983 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1986–1988 pracował na stanowisku muzyka solisty w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, natomiast w latach 1986–2007 był solistą i kierownikiem grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. Ponadto współpracował z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą, występując we wszystkich krajach Europy, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i profesorem zwyczajnym w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę trąbki; w latach 2002–2020 pełnił w tej uczelni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu. Bardzo często zasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych . Prowadzi warsztaty i kursy interpretacji w zakresie muzyki orkiestrowej, kameralnej i solistycznej.

Bogdan Narloch (organy) – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie organów prof. Leona Batora. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. W latach 1995–2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest profesorem (dr. hab.) w Akademii Sztuki w Szczecinie; prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego bardzo aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w większości krajów europejskich (w Belgii, na Białorusi, w Czechach, Danii, Finlandii i Francji, na Litwie, w Mołdawii, Niemczech, Norwegii i Rumunii, na Słowacji, w Szwajcarii i Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech) oraz w Izraelu, Rosji, Brazylii, Urugwaju i na Tajwanie. W swoim dorobku posiada wiele nagrań CD, m.in. prezentujących historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Zajmuje się też działalnością związaną z badaniami i ochroną historycznych organów na Pomorzu; współpracuje w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków. Za swoją działalność został odznaczony m.in. brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrodą Koszaliński Orzeł w dziedzinie KULTURA, przyznanym przez Prezydenta Miasta Koszalina.


09 listopada 2021 r. (wtorek)

Filip Presseisen  (Kraków) – improwizacja organowa inspirowana projekcją filmową

PROGRAM:

Całość programu wypełni improwizacja organowa do fragmentów filmu niemego Żywot Jezusa Chrystusa. Film będzie wyświetlany na dużym ekranie ustawionym przed publicznością. W trakcie emisji internetowej okienko z filmem będzie umieszczone w rogu ekranu komputera.

Filip Presseisen – polski organista i improwizator, urodzony w 1985 roku w Szczecinie. Jest absolwentem klasy organów profesora Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (2010). Ukończył także z wyróżnieniem studia w klasie organów profesora Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu, jako stypendysta bawarskiego programu BAYHOST (2013). Podczas studiów wziął udział w rocznym programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie profesora Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece. Brał udział w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez profesorów – takich jak: Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang oraz Andrés Cea Galán. Oprócz tego brał udział w kursach improwizacji organowej, prowadzonych przez profesorów Wolfganga Seifena i Dirka Börnera. Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie (Wegscheider Orgelbau Dresden) oraz w zakładzie braci Torkildsen w Norwegii (Torkildsen Orgelbyggeri Åsen). Wziął również udział w kursie intonacji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów (ISO), w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefontaine we Francji. Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, międzynarodowej grupy Bach-Societät, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz przewodniczącym Podkomisji ds. Budownictwa Organowego Archidiecezji Krakowskiej. Koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą (w Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Norwegii, we Włoszech oraz na Litwie). Oprócz tego koncertuje jako organista-improwizator, podkładając muzykę do filmów niemych oraz współpracując z zespołami Flores Rosarum, Kantorei Sankt Barbara, Cracov Singers. W roku 2015 wygrał konkurs, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej, na program nauczania przedmiotu „organy” (program ten stał się modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce). W roku 2015 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji „Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon” w Berlinie, a w roku 2016 został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego ION w Norymberdze, otrzymując nagrodę specjalną Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych. W 2017 roku zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną – Puchar Prezydenta Miasta Poznania – na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. W 2019 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Improwizacji w Schwäbisch Gmünd, zdobywając II miejsce oraz nagrodę publiczności. Jest wykładowcą Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i kierownikiem sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie.


11 listopada 2021 r. (czwartek)

KONCERT KAMERALNY

Maria Perucka (Gdańsk) – skrzypce
Roman Perucki (Gdańsk) – organy

PROGRAM:

 1. Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – Melodia, op. 16 nr 2
 2. Mieczysław Surzyński (1866–1924) – Wariacje na temat Kto się w opiekę
 3. Tadeusz Paciorkiewicz (1916–1998) – Andante na skrzypce i organy
 4. Juliusz Łuciuk (1927–2020) – Preludia Maryjne
 5. Zbigniew Kruczek (*1952) – Preludium i fuga March
 6. Zbigniew Kruczek (*1952) – Suita w stylu francuskim na skrzypce i organy w 6 częściach

Maria Perucka (skrzypce) – jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec profesora Henryka Keszkowskiego. Przez wiele lat była koncertmistrzem Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”. Występowała z orkiestrą Kaliskiej Orkiestry Symfonicznej i Kwartetem Smyczkowym. Koncertuje obecnie (w Polsce, Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz we Włoszech) z organistami: Romanem Peruckim, Hanną Dys, Błażejem Musiałczykiem, z trębaczem Januszem Szadowiakiem i z sopranistką Danutą Mossakowską-Dulską. W swoim dorobku artystycznym posiada prawykonania utworów, skomponowanych na skrzypce i organy lub na skrzypce, trąbkę i organy – w tym utworów napisanych specjalnie dla niej. Brała udział w konkursach muzyki kameralnej. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986). Prowadzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej II st. w Gdyni. Brała udział w jury wielu konkursów skrzypcowych. Zarejestrowała nagrania płytowe i radiowe.

Roman Perucki (organy) – ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów profesora Leona Batora (1986). Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Od roku 1997 jest profesorem gdańskiej Akademii Muzycznej (w latach 1996–1999 był jej Prorektorem ds. artystycznych). Jest Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Z jego inicjatywy powstało Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe – siedziba filharmonii. Jest Prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organizuje m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej (jeden z najsłynniejszych w świecie), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku oraz festiwale organowe w kościołach Pomorza Gdańskiego. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji, Meksyku oraz na terenie całej Polski. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów organowych (organizowanych we Włoszech i Francji, w Czechach, Rosji i Polsce). Jego dorobek koncertowy obejmuje ponad 2000 recitali. Wystepuje w Polsce, w niemal wszystkich państwach Europy, w Rosji, Japonii, Australii, Kanadzie i USA. Jest pierwszym organistą Archikatedry Oliwskiej. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej. Dokonał licznych rejestracji radiowych i telewizyjnych – w Polsce i za granicą. W swoim dorobku posiada również nagrania kasetowe i płytowe (ponad 30). Jego płyta Messe pour les paroisses Francois Couperina została uznana przez Bohdana Pocieja (w „Ruchu Muzycznym”) za najlepsze, wydane w Polsce nagranie roku 1991; jego druga „Płyta Oliwska” była nominowana do nagrody Fryderyka, natomiast jeden z jego kompaktów, wydany w 1998 roku, uzyskał status płyty platynowej. Roman Perucki otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, w tym najwyższe odznaczenia papieskie: Pro eclessiae¬ et Pontifice, przyznane przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Order Świętego Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI. W 2005 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu złotą odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2007 roku otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną – Gryfa Pomorskiego (za rok 2006) oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z DAGMARĄ BOŻEK

Szanowni Państwo,

W dniu 3 listopada 2021 r.(środa), o godz. 20 nasz zespół tworzący program Antywirusowe autorskie spotkania w sieci tym razem zaprasza na spotkanie z Dagmarą Bożek – autorką książki Polarniczki

Pisarka oddaje głos kobietom, które wdarły się do polarnego kręgu wtajemniczonych. To właśnie one przełamały uprzedzenia, skruszyły lód i niejednokrotnie udowodniły, że drzemie w nich siła. Jak wyglądała ich droga do krainy śniegu i gór lodowych? I za co pokochały białą pustynię, w której noc polarna trwa kilka miesięcy, a mróz wdziera się pod każdą warstwę ubrania?

Badaczki, podróżniczki, żony, córki, siostry, poszukiwaczki. To one opowiedzą o jednej z najbardziej ekstremalnych przygód życia.

Tradycyjnie spotkanie poprowadzi red. Marek Zając.

Dagmara Bożek – ur. w 1986 roku w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia tłumaczka języka rosyjskiego. Uczestniczka 35. Wyprawy Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (2012–2013) i 40. Wyprawy Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (2015–2016). Promuje wiedzę o obszarach polarnych, bada historię polskiej polarystyki. Autorka książek Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna i Ryszard Czajkowski. Podróżnik od zawsze, za którą w 2020 roku otrzymała Nagrodę Magellana w kategorii biografia.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji.

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z DOMINIKĄ DUDEK i BOGDANEM DE BARBARO
SPOTKANIE Z DOMINIKĄ DUDEK i BOGDANEM DE BARBARO

Zapraszamy Państwa na drugi program z cyklu ANTYWIRUSOWE AUTORSKIE SPOTKANIA W SIECI.

Tym razem jednorazowa zmiana terminu – z tradycyjnej środy na piątkowy wieczór8 października 2021 roku, o godz. 20.00.

Gośćmi red. Marka Zająca będą prof. Dominika Dudek i prof. Bogdan de Barbaro, którzy wraz z Piotrem Żakiem napisali książkę pt. Sztuka obsługi życia.

Autorzy starają się odpowiedzieć na istotne pytania, trapiące współczesnego człowieka: dlaczego sens znika z naszego życia i jak go odnaleźć? Mierzymy się z wielkimi zagadnieniami współczesności, ale czy poświęcamy wystarczająco dużo uwagi problemom, z którymi musimy się borykać na co dzień?

Prof. Dominika Dudek i prof. Bogdan de Barbaro w rozmowie z Piotrem Żakiem koncentrują się na tym, co głęboko dotyka nas wszystkich. Dyskutują o źródłach problemów w rodzinie, intymności w czasach internetowego ekshibicjonizmu, o życiu w nieustannym stresie – oraz o innych zagrożeniach, ale także nadziejach. Ona, otwarta na przemiany nowoczesności, patrzy na życie z bardziej praktycznego punktu widzenia, z kolei on odwołuje się do tradycji i zastanawia nad sensem galopujących zmian. Czy w coraz bardziej płynnych czasach zagrożone są stałe wartości? Czy uzasadniony jest strach przed przyszłością? Jak wygląda portret Polaka początku trzeciej dekady XXI wieku? Czemu rozmawianie z psem lub kotem jest takie ważne? I dlaczego tych dwoje psychiatrów nie patrzy na wszystko w ten sam sposób?

Prof. Dominika Dudek – polska lekarka psychiatra, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie psychiatrii klinicznej, zaburzeń depresyjnych oraz choroby dwubiegunowej; od 2013 redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na lata 2022–2025.

Prof. Bogdan de Barbaro – polski lekarz psychiatra i terapeuta, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji.

Działalność prozdrowotna

XI Meeting na rzecz walki z rakiem piersi i…

Szanowni Pedagodzy, Drogie Maturzystki, Drogie Kobiety

2 października za nami, czyli dzień badań profilaktycznych dla kobiet w łódzkim Pasażu Schillera w ramach XI MEETINGU NA RZECZ WALKI Z TRAKIEM PIERSI I SZYJKI MACICY.

Po zeszłorocznej przerwie ponad 100 pań skorzystało z:

 • USG piersi i szyjki macicy,
 • mammografii,
 • cytologii oraz konsultacji onkologicznych

Fundacja dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej akcji:

 • lekarzom Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki – Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Kliniki Ginekologii i Położnictwa,
 • Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej USG Andrzej Kunert
 • wolontariuszom i wolontariuszkom
 • Urzędowi Miasta Łodzi
 • Ośrodkowi Onkologicznemu w Kielcach
 • Firmie ROCHE
 • Firmie MEDICA
 • Poradni Lekarzy Rodzinnych VITAPLUS
 • Firmie ZIMNY Auto Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Škoda

Konferencja dla maturzystek będzie przeniesiona do Internetu. Tradycyjne wykłady zostaną zastąpione przez interesujące rozmowy redaktor Magdy Libiszewskiej z naszymi stałymi wykładowcami, a więc z

 • prof. dr n. med. Markiem Zadrożnym – Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi,
 • prof. dr n. med. Ewą Kalinką – Kierownikiem Kliniki Onkologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki,
 • dr n. med. Wojciechem Ordonem – Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Wieluniu,
 • Magdą Jakubowską – kobietą, która chorowała na raka piersi i wyzdrowiała,
 • Kasią Grabowską – Ambasadorką Meetingu.


Filmy Edukacyjne z zakresu profilaktyki
raka piersi i szyjki macicy:

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Markiem Zadrożnym.


Rozmowa z dr. n. med. Wojciechem Ordonem.


Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Ewą Kalinką.


Rozmowa z Magdaleną Jakubowską.


BEZPŁATNE BADANIA
W PASAŻU SCHILLERA W ŁODZI

2 października 2021 roku (sobota) odbyły się bezpłatne badania piersi i szyjki macicy dla pań zamieszkałych w na terenie miasta Łodzi.


Poniżej fotorelacja z wydarzenia:

Plakaty kampanii edukacyjnej z zakresu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy:

KAMPANIA „XI MEETING NA RZECZ WALKI Z RAKIEM PIERSI I SZYJKI MACICY” JEST FINANSOWANA Z GRANTU EDUKACYJNEGO
PRZEZ FIRMĘ ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O.

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM BONOWICZEM

We środę, 02 czerwca 2021 roku o godz. 20.00 zapraszamy na drugi dodatkowy program Antywirusowych autorskich spotkań w sieci, czyli suplement do 3 edycji.

Wierzę, żeby rozumieć – to wielowątkowa rozmowa z ks. Michałem Hellerem, której współautorami są Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i Zbigniew Liana.

Ksiądz Michał Heller – filozof, kosmolog. Współtwórca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ w Krakowie. Laureat licznych nagród i wyróżnień, autor kilkudziesięciu książek, takich jak m.in. Nowa fizyka i nowa teologia, Logos Wszechświata, Podróże z filozofią w tle, Granice nauki, Bóg i geometria.

Gościem Marka Zająca będzie współautor tego wydania – Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, dziennikarz. Autor biografii księdza Józefa Tischner, twórca wywiadów-rzeka m.in. z Janiną Ochojską – Niebo to inni, Wojciechem Waglewskim – Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI

Bez kategorii

SPOTKANIE Z KAMILEM JANICKIM


We środę, 19 maja 2021 roku o godz. 20.00 zapraszamy na pierwszy z trzech programów, będących swoistym suplementem zakończonej 5 maja 3. edycji Antywirusowych autorskich spotkań w sieci.

Na Państwa życzenie i z Państwa wyboru zostaną zaprezentowane trzy pozycje wydawnicze.

Zaczynamy od książki, która zajęła 3. miejsce w naszym rankingu.

Damy Władysława Jagiełły autorstwa Kamila Janickiego

Kamil Janicki, autor m.in. bestsellerowych Dam złotego wieku, powraca do historii kobiet i proponuje pasjonującą opowieść o czterech żonach jednego z najważniejszych władców w historii Polski. Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska – oto żony Władysława Jagiełły, wielkiego monarchy, przebiegłego polityka i człowieka, który szczęście w miłości odnalazł dopiero u schyłku swego życia. Wraz z nim na tronie zasiadały kobiety niepospolite, kochane i znienawidzone przez poddanych, zawsze samotne na dworze wawelskim, gdzie ani na moment nie gasły polityczne intrygi.

Jak potoczyłaby się historia Polski, gdyby nie mariaże Jagiełły? Jaki wpływ wywarły żony na jego polityczne decyzje?

Gościem Marka Zająca będzie Kamil Janicki – z wykształcenia historyk, polski pisarz i publicysta specjalizujący się w dziejach II Rzeczypospolitej i sylwetkach wybitnych kobiet, redaktor naczelny magazynu „WielkaHISTORIA.pl”

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji, a także na profilu Fb.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z MARCINEM WYRWAŁ I MAŁGORZATĄ ŻMUDKĄ


We środę, 05 maja 2021 roku, o godz. 20.00 zapraszamy na program w ramach cyklu Antywirusowe autorskie spotkania w sieci.

Gościem Marka Zająca będą Małgorzata Żmudka i Marcin Wyrwał, autorzy książki Nadzwyczajni. Nikt ich nie pytał, czy chcą być bohaterami.

Ta pozycja wydawnicza to wstrząsający reportaż o nierównej walce z COVID-19. Rzeczywistość przedstawiona w Nadzwyczajnych obala oficjalną narrację, że pandemia w Polsce była i jest pod kontrolą. Pogrążone w sprzętowym kryzysie szpitale. Tragiczna sytuacja pozostawionych samym sobie pielęgniarek. Stres. Ekstremalnie wyczerpująca praca pod presją czasu. Dyżury wydłużone do kilku dób. Skandaliczne i bezprawne nakazy pracy. Medycy, lekarze i ratownicy pozostawieni bez środków ochrony własnej. I wreszcie izolacja – by chronić najbliższych.

Nadzwyczajni to dokonywany „na gorąco” zapis wielu nieznanych historii. Marcin Wyrwał i Małgorzata Żmudka pokazują prawdziwych ludzi, jednocześnie ukazując szerszy kontekst sytuacji, w której Polska znalazła się z powodu wirusa.

Małgorzata Żmudka – prawniczka i dziennikarka niezależna, przyglądająca się rzeczywistości z perspektywy prawa.

Marcin Wyrwał – dziennikarz i reporter Onetu.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji, a także na profilu Fb – Łódź pełna kultury.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z PAWŁEM SMOLEŃSKIM


We środę, 21 kwietnia 2021 roku o godz. 20.00 zapraszamy na kolejny program w ramach cyklu Antywirusowe autorskie spotkania w sieci. Gościem Marka Zająca będzie Paweł Smoleński – współautor książki Czerwony śnieg na Etnie.

Jarosław Mikołajewski i Paweł Smoleński – „jeden z Rzymu, drugi z Krymu” – zabierają nas w wyjątkową podróż po Sycylii. Spotkanie poetyckie w więzieniu, gwarny targ rybny, stare świątynie, wyludnione centra miasteczek, dzielnice imigrantów – to tylko kilka z licznych przystanków na trasie tej niezwykłej wyprawy.

Czerwony śnieg na Etnie to pełna głębokiego humanizmu opowieść o złożonej naturze sycylijskiego świata i sycylijskiej duszy – opowieść, w której poetycka czułość Mikołajewskiego i reporterska wnikliwość Smoleńskiego współtworzą barwny portret wyspiarskiej rzeczywistości.

Paweł Smoleński – dziennikarz, reporter i pisarz. Współpracował z pismami drugiego obiegu, używając pseudonimu Tomasz Jerz. W 1989 roku został dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Pisywał do paryskiej „Kultury”. Autor m. in. takich książek, jak: Salon patriotów (Wydawnictwo Rytm, Warszawa 1994), Pochówek dla rezuna(Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2001) czy Irak. Piekło w raju (Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2004). Napisał także cykl reportaży i esejów Izrael już nie frunie (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006). W 2012 nakładem Agory S.A. wydał Balagan. Alfabet izraelski – subiektywny słownik-przewodnik po Izraelu. Jest laureatem Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, którą otrzymał w 2003 roku za książkę Pochówek dla rezuna, a także Nagrody im. Kurta Schorka za teksty poświęcone Irakowi. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji, a także na profilu Fb – Łódź pełna kultury.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI

Działalność kulturalna

SPOTKANIE Z MAŁGORZTĄ NOCUŃ


We środę, 07 kwietnia 2021 roku, o godz. 20.00 zapraszamy na program w ramach cyklu Antywirusowe autorskie spotkania w sieci.

Gościem Marka Zająca będzie Małgorzata Nocuń – współautorka książki Łukaszenka. Niedoszły car Rosji.

Małgorzata Nocuń i Andrzej Brzeziecki przedstawiają biografię „białoruskiego cara” – kreślą dzieje jego przemiany z biednego wiejskiego chłopca, który pnie się po szczeblach politycznej kariery, w apodyktycznego prezydenta, który po dwudziestu pięciu latach urzędowania słyszy od tłumu na ulicach Mińska: „Odejdź!”.

Autorzy skrupulatnie analizują także relacje Białorusi z Rosją i z Polską, opowiadają o Galinie Rodionowej, żonie Łukaszenki, od lat żyjącej w wiosce, do której nikt nie ma dostępu, i przyglądają się białoruskiemu społeczeństwu – pełnemu sprzeczności, ale też energii, pchającej je do zmiany, która kiedyś wydawała się niemożliwa.

Małgorzata Nocuń – dziennikarka, reporterka, ekspertka w tematyce wschodniej, zastępczyni redaktora naczelnego „Nowej Europy Wschodniej”. Przez wiele lat korespondentka „Tygodnika Powszechnego”, dla którego relacjonowała m.in. pomarańczową rewolucję na Ukrainie, za co otrzymała Ukraińską Nagrodę Dziennikarską. Wraz z Andrzejem Brzezieckim współautorka książek: Białoruś. Kartofle i dżinsy (Kraków 2007); Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi (Wrocław 2007); Łukaszenka. Ostatni car Rosji (Kraków 2014); Armenia. Karawany śmierci (Wołowiec 2016). W roku 2014 wyróżniona w konkursie Amnesty International „Pióro nadziei” za reportaż z Kaukazu Północnego.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube, na profilu Fb Fundacji, a także na profilu Fb – Łódź pełna kultury.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI

Wydarzenia

15 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CARPE DIEM


Przez półtorej dekady we współpracy ze wspaniałymi ludźmi – artystami, pisarzami, dziennikarzami, lekarzami, nauczycielami oraz niezwykle oddanymi wolontariuszami – udało się zorganizować wiele wydarzeń dla mieszkańców naszego miasta – Łodzi – oraz dla całego regionu.

Do najważniejszych działań, realizowanych w dziedzinie kultury, zaliczyć należy: Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej, a także Katedralne Wieczory Muzyczne, Zaduszki Jazzowe oraz Koncert Kolęd.

Inną formą aktywności kulturalnej były autorskie spotkania, m. in. z takimi postaciami, jak: Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Janina Ochojska, Marek Zając, Marek Kamiński, Zdzisław Bolanowski, Jerzy Wiśniewski.

Fundacja miała również przyjemność i zaszczyt współtworzyć wiele wydarzeń kulturalnych na rzecz środowiska łódzkiej adwokatury.

Drugim, niezależnym nurtem działalności, związanym z profilaktyką zdrowotną, była organizacja dziesięciu edycji Meetingu na rzecz walki z rakiem piersi i szyjki macicy. W ramach tego przedsięwzięcia w konferencjach wzięło udział ponad dwa tysiące maturzystek z Łodzi i regionu; mogły one wysłuchać prelekcji i wykładów, wygłaszanych przez najlepszych lekarzy – specjalistów w dziedzinie onkologii. Z bezpłatnych badaniach profilaktycznych piersi skorzystało blisko tysiąc kobiet.

Ostatnim działaniem o charakterze kulturalnym, realizowanym w związku z panującą pandemią koronawirusa, stały się Antywirusowe autorskie spotkania w sieci. Projekt ten jest formą kontynuacji wieczorów literackich, wcześniej organizowanych przez Fundację.

WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM TWÓROM, WSPÓŁTWÓRCOM TYCH WYDARZEŃ, WOLONTARIUSZOM, ŁODZIANOM, KTÓRYM NASZA PRACA BYŁA DEDYKOWANA, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

DZIĘKUJĘ TEŻ WSZYSTKIM INSTYTUCJOM, PRZEDIĘBIORSTWOM, I OSOBOM ZAPRZYJAXNIONYM Z FUNACJĄ, KTÓRE FINASOWAŁY LUB WSPÓŁFINANSOWAŁY TWORZENIE WSPOMINANYCH WYDARZEŃ.

Mimo trudnych czasów, w których przyszło nam dziś działać, otwieramy się na kolejne lata pracy, mając nadzieję na wiele interesujących spotkań – twarzą w twarz.

W najbliższym czasie – z okazji jubileuszu – zostanie udostępniona strona internetowa fundacji w nowej odsłonie.

Kłaniam się wszystkim jubileuszowo

Joanna Przybył
Prezes Fundacji

Skip to content