AUTORSKIE SPOTKANIE Z EWĄ K. CZACZKOWSKĄ

W czwartek 25 lutego 2016 r. w Domu literatury w Łodzi Fundacja Carpe Diem organizowała spotkanie z Ewą Czaczkowską połączone z promocją jej ostatniej książki Papież, który uwierzył. To już trzecia publikacja Autorki poruszająca temat kultu Bożego Miłosierdzia.

Rewelacyjnie prowadzący spotkanie Marek Zając zapytał o dość frapujący tytuł książki Papież, który uwierzył... Słowa w wielkim skrócie oddają skomplikowaną historię przedzierania się kultu Miłosierdzia Bożego, objawień siostry Faustyny do ogółu wiernych. Otóż , kiedy nie sprzyjała atmosfera, gdy są poważne wątpliwości do prawdziwości objawień, gdy burzy się naukowy rozum teologii uczonych profesorów, młody ks. Karol Wojtyła na polecenie swego przełożonego napisał pozytywną opinię na temat objawień zanotowanych w Dzienniczku siostry, która w zakonie miała wykonywać najbardziej służebne prace.

Ponad dwadzieścia lat obowiązywał zakaz wydany przez Święte Oficjum dotyczący publicznego kultu Miłosierdzia Bożego. Plany Boże jednak przekraczają zamysły nawet najbardziej uczonych teologów. W młodości ks. Karol Wojtyła poznał Andrzeja Deskura, później księdza Andrzeja wreszcie pracownika Kurii rzymskiej, biskupa Andrzeja Deskura. Obaj przekonanio słuszności i ważności orędzia Miłosierdzia misternie, z wielkim spokojem i zaufaniem, pracowali najpierw, by znieść zakaz mówienia o objawieniach, a później, by kult uczynić powszechnym w całym Kościele. Historia podjętych działań przekonuje, że Opatrzność potrzebuje nie tylko wiary, ale i ludzkiego rozumu, zaufania i wielkiej dyplomacji. Ponad wszystko potrzebuje ostrożności, pośpiech nie służy obronie racji, a zbyt wiele słów zagłusza prawdę.

Historia przyjaźni z kard. Deskurem, choć pojawiająca się na marginesie głównego wątku, jest doprawdy frapująca. Kard. Deskur nigdy nie udzielił żadnego wywiadu na temat swoich relacji z księdzem, biskupem, a później z papieżem Janem Pawłem II , nie pozwolił za życia opublikować żadnego z listów. Milczenie przyjaźni, która jest na pewno, daje pomoc i wsparcie, które nie krzyczy, nie opowiada, a prowadzi – jakże nam tego brakuje?

Zapytano Autorkę o największe trudności… I takie się zdarzają. Archiwa watykańskie, w których jest absolutnie wszystko mają swój czas, w wielu wypadkach są to dziesiątki lat i tego niestety, żadnemu historykowi nie uda się ominąć. Zapomnienie, brakujące fragmenty akt i po przerzuceniu ton zakurzonych papierów, olśnienie – dokumenty są w Watykanie , pożyczone do procesu beatyfikacyjnego. Na szczęście, Autorka nie spotkała się z przejawami niechęci, czy jawnej odmowy współpracy. Zapał i upór nie pozwolił jej zwątpić w sens tego, co robi, choć przyznała, że pisanie to już bardzo żmudne układanie puzzli.

A w życiu Ewy Czaczkowskiej siostra Faustyna – Tak jest dla mnie ważna, bardzo wiele zmieniła w moim życiu. Tak, ten temat pomógł mi przewartościować niektóre spraw , jest dla mnie ważna. W roku Miłosierdzia Bożego, który ogłosił dla świata papież Franciszek warto przypomnieć sobie, że chrześcijaństwo jest religią miłości i przebaczenia, które są darem Zmartwychwstałego Chrystusa. Bóg jest Miłością, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Agnieszka Nowak
Skip to content