OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY ZORGANIZOWANY PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ W ŁODZI

7 października 2006 r.

Fundacja współuczestniczyła w organizowaniu przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, podczas którego prof. Władysław Bartoszewski został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Adwokatury”. Fundacja zorganizowała zwiedzanie Łodzi szlakiem secesji, pałaców i fabryk „Ziemi Obiecanej” – dla uczestników i gości konkursu (adwokatów i aplikantów).Skip to content