4 listopada 2021 r. (czwartek)

KONCERT KAMERALNY

Roman Gryń (Poznań) – trąbka
Bogdan Narloch (Koszalin) – organy

PROGRAM:

 1. Jeremiah Clarke (1674–1707) – The Prince of Denmark’s March (trąbka + organy)
 2. Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Fantazja i fuga g-moll BWV 542 (organy)
 3. J. S. Bach – A. Vivaldi – Concerto D-dur BWV 972 (Allegro – Larghetto – Allegro) (trąbka + organy)
 4. Max Reger (1873–1916) – Wariacje i fuga na temat God Save the King (organy)
 5. Fryderyk Chopin (1818–1849) – Etiuda op. 10 nr 3 (trąbka + organy)
 6. Władimir Wawiłow (1925–1973) – Ave Maria przypisywane G. Cacciniemu
 7. J. Christopher Pardini (*1973) – Toccata na temat Amazing Grace (organy)
 8. Marek Czerniewicz (*1974) – For My Godfather na flugelhorn i organy
 9. Denis Bédard (*1950) – Variations sur Christus Vincit (trąbka + organy)

Roman Gryń (trąbka) – należy do wybitnych polskich wykładowców i wirtuozów trąbki. Po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie doskonalił swoje umiejętności u wybitnych pedagogów – m.in. u Tiemofieja Dokshicera i Edwarda Tara w Bayreuth. Jest laureatem Konkursu Młodych Trębaczy w Pabianicach (1980) oraz Konkursu Gry na Trąbce w Gdańsku (1985). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1983 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1986–1988 pracował na stanowisku muzyka solisty w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, natomiast w latach 1986–2007 był solistą i kierownikiem grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. Ponadto współpracował z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą, występując we wszystkich krajach Europy, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i profesorem zwyczajnym w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę trąbki; w latach 2002–2020 pełnił w tej uczelni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu. Bardzo często zasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych . Prowadzi warsztaty i kursy interpretacji w zakresie muzyki orkiestrowej, kameralnej i solistycznej.

Bogdan Narloch (organy) – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie organów prof. Leona Batora. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. W latach 1995–2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest profesorem (dr. hab.) w Akademii Sztuki w Szczecinie; prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego bardzo aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w większości krajów europejskich (w Belgii, na Białorusi, w Czechach, Danii, Finlandii i Francji, na Litwie, w Mołdawii, Niemczech, Norwegii i Rumunii, na Słowacji, w Szwajcarii i Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech) oraz w Izraelu, Rosji, Brazylii, Urugwaju i na Tajwanie. W swoim dorobku posiada wiele nagrań CD, m.in. prezentujących historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Zajmuje się też działalnością związaną z badaniami i ochroną historycznych organów na Pomorzu; współpracuje w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków. Za swoją działalność został odznaczony m.in. brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrodą Koszaliński Orzeł w dziedzinie KULTURA, przyznanym przez Prezydenta Miasta Koszalina.


09 listopada 2021 r. (wtorek)

Filip Presseisen  (Kraków) – improwizacja organowa inspirowana projekcją filmową

PROGRAM:

Całość programu wypełni improwizacja organowa do fragmentów filmu niemego Żywot Jezusa Chrystusa. Film będzie wyświetlany na dużym ekranie ustawionym przed publicznością. W trakcie emisji internetowej okienko z filmem będzie umieszczone w rogu ekranu komputera.

Filip Presseisen – polski organista i improwizator, urodzony w 1985 roku w Szczecinie. Jest absolwentem klasy organów profesora Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (2010). Ukończył także z wyróżnieniem studia w klasie organów profesora Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu, jako stypendysta bawarskiego programu BAYHOST (2013). Podczas studiów wziął udział w rocznym programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie profesora Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece. Brał udział w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez profesorów – takich jak: Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang oraz Andrés Cea Galán. Oprócz tego brał udział w kursach improwizacji organowej, prowadzonych przez profesorów Wolfganga Seifena i Dirka Börnera. Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie (Wegscheider Orgelbau Dresden) oraz w zakładzie braci Torkildsen w Norwegii (Torkildsen Orgelbyggeri Åsen). Wziął również udział w kursie intonacji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów (ISO), w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefontaine we Francji. Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, międzynarodowej grupy Bach-Societät, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz przewodniczącym Podkomisji ds. Budownictwa Organowego Archidiecezji Krakowskiej. Koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą (w Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Norwegii, we Włoszech oraz na Litwie). Oprócz tego koncertuje jako organista-improwizator, podkładając muzykę do filmów niemych oraz współpracując z zespołami Flores Rosarum, Kantorei Sankt Barbara, Cracov Singers. W roku 2015 wygrał konkurs, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej, na program nauczania przedmiotu „organy” (program ten stał się modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce). W roku 2015 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji „Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon” w Berlinie, a w roku 2016 został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego ION w Norymberdze, otrzymując nagrodę specjalną Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych. W 2017 roku zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną – Puchar Prezydenta Miasta Poznania – na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. W 2019 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Improwizacji w Schwäbisch Gmünd, zdobywając II miejsce oraz nagrodę publiczności. Jest wykładowcą Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i kierownikiem sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie.


11 listopada 2021 r. (czwartek)

KONCERT KAMERALNY

Maria Perucka (Gdańsk) – skrzypce
Roman Perucki (Gdańsk) – organy

PROGRAM:

 1. Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – Melodia, op. 16 nr 2
 2. Mieczysław Surzyński (1866–1924) – Wariacje na temat Kto się w opiekę
 3. Tadeusz Paciorkiewicz (1916–1998) – Andante na skrzypce i organy
 4. Juliusz Łuciuk (1927–2020) – Preludia Maryjne
 5. Zbigniew Kruczek (*1952) – Preludium i fuga March
 6. Zbigniew Kruczek (*1952) – Suita w stylu francuskim na skrzypce i organy w 6 częściach

Maria Perucka (skrzypce) – jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec profesora Henryka Keszkowskiego. Przez wiele lat była koncertmistrzem Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”. Występowała z orkiestrą Kaliskiej Orkiestry Symfonicznej i Kwartetem Smyczkowym. Koncertuje obecnie (w Polsce, Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz we Włoszech) z organistami: Romanem Peruckim, Hanną Dys, Błażejem Musiałczykiem, z trębaczem Januszem Szadowiakiem i z sopranistką Danutą Mossakowską-Dulską. W swoim dorobku artystycznym posiada prawykonania utworów, skomponowanych na skrzypce i organy lub na skrzypce, trąbkę i organy – w tym utworów napisanych specjalnie dla niej. Brała udział w konkursach muzyki kameralnej. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986). Prowadzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej II st. w Gdyni. Brała udział w jury wielu konkursów skrzypcowych. Zarejestrowała nagrania płytowe i radiowe.

Roman Perucki (organy) – ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów profesora Leona Batora (1986). Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Od roku 1997 jest profesorem gdańskiej Akademii Muzycznej (w latach 1996–1999 był jej Prorektorem ds. artystycznych). Jest Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Z jego inicjatywy powstało Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe – siedziba filharmonii. Jest Prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organizuje m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej (jeden z najsłynniejszych w świecie), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku oraz festiwale organowe w kościołach Pomorza Gdańskiego. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji, Meksyku oraz na terenie całej Polski. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów organowych (organizowanych we Włoszech i Francji, w Czechach, Rosji i Polsce). Jego dorobek koncertowy obejmuje ponad 2000 recitali. Wystepuje w Polsce, w niemal wszystkich państwach Europy, w Rosji, Japonii, Australii, Kanadzie i USA. Jest pierwszym organistą Archikatedry Oliwskiej. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej. Dokonał licznych rejestracji radiowych i telewizyjnych – w Polsce i za granicą. W swoim dorobku posiada również nagrania kasetowe i płytowe (ponad 30). Jego płyta Messe pour les paroisses Francois Couperina została uznana przez Bohdana Pocieja (w „Ruchu Muzycznym”) za najlepsze, wydane w Polsce nagranie roku 1991; jego druga „Płyta Oliwska” była nominowana do nagrody Fryderyka, natomiast jeden z jego kompaktów, wydany w 1998 roku, uzyskał status płyty platynowej. Roman Perucki otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, w tym najwyższe odznaczenia papieskie: Pro eclessiae¬ et Pontifice, przyznane przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Order Świętego Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI. W 2005 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu złotą odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2007 roku otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną – Gryfa Pomorskiego (za rok 2006) oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Skip to content