WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY – 21 listopada 2022 r.

W ramach działań w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy Fundacja Carpe Diem została zaproszona do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – Technikum nr 19, aby przeprowadzić spotkanie edukacyjne z uczennicami.

Ogromne podziękowania dla grona pedagogicznego szkoły za troskę w zakresie edukacji profilaktyki onkologicznej, a uczennicom za ogromne zainteresowanie niełatwym tematem i aktywność.

Skip to content